KALİTE

CAT Güvenlik olarak Hizmet Hedefimiz;

Kanun ve Mevzuatlara uygun,Müşteri isteklerinin üzerinde,sürekli gelişen Hizmet ve Sistem kalitesi ile ISO 9001Standartlarında,adı Kalite ve Güvenle birlikte anılan bir kuruluş olmaktır.

KALİTE DEĞERLERİMİZ

  • Kişi hakları ve İnsana Değer Verme,
  • Hukukun Üstünlüğünü Esas Alma,
  • Bilgi Çağı ve Teknolojik gelişmeyi Takip etme
  • Personel Motivasyonuna Önem verme
  • Personel seçimi,eğitimi ve denetimi hususlarında azami özeni gösterme
  • Eğitimde sürekliliği sağlamak için sürekli proje üretme
  • Toplumsal Değerleri Ön Planda tutma
  • İnsan Haklarına Saygılı,Ayrım gözetmeden güler yüzlü  Hizmet verme
  • Hizmet noktalarımızla sürekli irtibatta bulunup eksiklikleri yada sorunların  çözümünde ortak akıl yoluyla hızla çözüm üretmektir.

ISO 9001:2008 Kalite yönetimimiz  ile birlikte geleceğe yönelik uzun vadede başarılı olmamızın anahtarının  bilgi, sorumluluk, güven, birlikte çalışma, paylaşım gibi maddi ve manevi değerlerin kurumumuz içinde  bütünleşme bilincinin sağlanmasından ve aile şirketi havamızın hiç bozulmadan ne kadar büyük bir ailede olsak her zaman aynı ruh ve sadakatle olacağının bilincindeyiz.

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve hizmet sağladığımız firmalar,ve çalışanlarımız nezdinde imajımıza katkı sağlamayı amaçlayan yönetimimiz ,Hizmet yerlerindeki idareciler ve çalışanlarımız arasında sürekli anket faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu anket sonuçlarına göre hep daha iyi Güvenlik Hizmeti verebilme gayretini sürdürmekteyiz…

Karşılaşılan tüm sıkıntıların aşılmasında temel faktör,kaliteli yaşam ve hizmet anlayışının yaygınlaştırılmasının en geçerli ve gerçekçi yol olduğunu biliyoruz. Böylece düşüncede, davranışta, yönetimde, hizmette, paylaşımda ve yaşamda kaliteyi öngörüyoruz.

    ISO 9001:2008 ve benzeri çalışmaların ilk olarak  “Şimdiye kadar ne değişti ki, bundan sonra da ne değişecek”  anlayışını ortadan kaldırmayı ve değişime olan ayak diremeleri azaltmak ve ilerleyen zamanda tamamen ortadan kalkmasını sağlamak düşüncesindeyiz.

Her birim ve her personelde gelişme ve yeniliğin sürekli ön planda tutulmasını amaçlayan yöntemleri de kendi içinde taşıyan ISO 9001:2008 öncelikle çalışanların ve yönetimin bilgi, yetenek ve hareket kabiliyetlerini paylaşarak artırmayı öngörmektedir. Bu yönde önümüze çıkan kişisel inisiyatifleri, önyargıları, güvensizlikleri, korkuları yenmeyi amaçlamaktadır. Bireylerin kendi yaşam, çalışma kalite ve kapasitelerinin en büyük engeli olarak “Ben” egosunu aşmalarını hep birlikte  “Biz Hepimiz”  anlayışını toplumsal ve evrensel değer ve standartlara yöneltmek ISO 9001:2008’nin temel hedefleri arasındadır.Bireysel Kalite olmadan kurumsal kalitenin de mümkün olmadığını biliyor ve bu insan odaklı kalite çemberimizi sürekli daha sağlamlaştırmamız gerektiğini öngörüyoruz.

ISO 9001:2008 sistemi günü birlik olmayı değil sürekliliği ve kararlılığı,görev coşku ve heyecanı ile bilim ve teknolojiyi birleştirmekten geçiyor.

Bu çerçevede;

Üst yönetim hedeflerinin personelin tamamı tarafından anlaşılmasını sağlamak amacı ile bilgi akışını ve iletişimi kolaylaştırarak kendi personelimizle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Personeli işinden ve çevresinden gelen sıkıntılarını gidererek, moral ve motivasyonunu arttırarak, rekabet ve yarışmadan çok paylaşma ve dayanışmayı geliştirmeliyiz.

SONUÇ OLARAK CAT GÜVENLİK İÇİN KALİTE;

”HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇİLEMEZ BİR DEĞERLER BÜTÜNÜ VE ACIMASIZ REKABET ORTAMINDA  FARKEDİLEBİLMENİN  GERÇEK  YOLUDUR……..”

Web Tasarım