GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİNİN TANIMI

Güvenlik mühendisliği, gelişen bir disiplindir. Bugün için, yaygın olarak kabul görmüş bir tanımı yapılmamıştır. Bununla birlikte tanımla ilgili bazı genellemeler yapmak mümkündür. Güvenlik mühendisliğinin bazı amaçları şunlardır:

· Bir teşebbüsle ilgili güvenlik risklerinin anlaşılabilir kılınmasıdır.
· Tanımlanan risklerle uyumlu olarak, güvenlik ihtiyaçlarının tespit edilmesidir.
· Güvenlik ihtiyaçlarını, diğer disiplinlerle entegre olmuş bir güvenlik rehberliğine dönüştürmektir.
· Güvenlik mekanizmalarının, etkinliğinin ve doğruluğunun güvenilirliğini sağlamaktır.
· Güvenlik zayıflıklarının neden olabileceği tesirlerin tespit edilmesidir.
· Sistemin güvenilirliğinin sağlanması için, bütün mühendislik disiplinlerini ve uzmanlık alanlarını, sisteme entegre etmektir.

Sizlere Özel olarak ;

     CAT GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİN ÇÖZÜMLERİ

1. Güvenlik Risk Analizi
2. Kurumsal Güvenlik politikası oluşturulması ve Çözümler
3. Detaylı Planlama,projelendirme ve Dizayn çalışmaları(elektronik güvenlik,fiziki güvenlik)
4. İhale süreci takip
5. İş sürekliliği planları ve Uygulama esaslarının belirlenmesi
6. Özel Güvenlik Hizmetleri İdari ve Teşartnamelerinin hazırlanması,Kabul testleri
7. Kriz yönetimi ve Uygulamaların Denetlenmesi,Raporlanması

CAT Güvenlik Mühendislik Hizmetleri yukarıdaki konulara Güvenlik Risklerinin minumuma düşürülmesi ve tecrübeye dayanan Özel Güvenlik uzmanların rapor ve tavsiyeleri ile modüler ve entegre çözümler üretir.Güvenlik çözümlerinin ne derece uygulandığını, sistemde nerelerde tıkanmalar olduğunu belirler, çözüm önerileri rapor halinde yönetimlere bildiririz.
Güvenlik Mühendisliği Hizmetiyle, müşterilerimiz için öngördüğümüz güvenlik stratejisi ve politikası paralelinde ortaya çıkan Özel Güvenlik sistemi önerisinin, en doğru,profesyonel biçimde uygulanmasını sağlarız.

ÖZETLE;

CAT GÜVENLİK HİZMETLERİYLE  ” ARTIK GÜVENDESİNİZ”

Web Tasarım