Güvenlik Hizmeti almayı düşünen kişi,kurum ve kuruluşlar herşeyden önce kendilerine bu hizmeti layıkıyla sağlayacak iyi bir Güvenlik şirketi bulmak zorundadır.Evet ama iyi bir Güvenlik şirketi bulurken nelere dikkat etmeliyiz.Malumu olunacağı üzere her sektörde olduğu gibi Özel Güvenlik Hizmetleri sektöründe de iyi ve kötüler vardır ve bazen iyi ve kötüyü ayırmak zor olabilir.Biz burada size iyi bir Güvenlik şirketi bulmak için yapmanız gerekenleri aktarmak istiyoruz; Tabi bu seçimi yapabilmeniz için sektör için çok önemli gördüğümüz en azından aşağıdaki hususları araştırma yapmanız gerekmektedir.

 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALMAK İSTEDİĞİNİZ FİRMALARDAN BUNLARI ISRARLA İSTEYİNİZ;

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BORÇLARI VARMIDIR?
 • PERSONEL SEÇİMİ VE TEMİNİNİ NEREDEN VE NASIL SAĞLAMAKTADIR?
 • PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ MALİYEYE BORÇLARI VARMIDIR?
 • PERSONEL 5188 SAYILI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDEMİDİR?
 • PERSONELİN KONTROLÜ NE ŞEKİLDE SAĞLANMAKTADIR?
 • PERSONEL GÖREV YERİ TALİMATLARI MEVCUTMUDUR?
 • PERSONEL MAAŞLARI HER ŞARTTA AYIN KAÇINDA ÖDENMEKTEDİR?
 • PERSONELLER HİZMET İÇİ EĞİTİME TABİ TUTULMAKTAMIDIR?
 • SİLAHLI PERSONELLERE 6 AYDA BİR ATIŞ VE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLİYORMU?
 • PERSONELLER ÇALIŞTIKLARI MEVKİİNİN ÖZELLİĞİNE GÖRE SEÇİLİYORMU?
 • ÖZENLE SEÇİLEN PERSONELLER BU YERİN İHTİYACINA GÖRE EĞİTİLİYORMU?
 • DENETLENEN PERSONELLE İLGİLİ ÇALIŞILAN KURUM BİLGİLENDİRİLİYORMU?
 • DÜZENLİ VERİLEN HİZMET İÇİ EĞİTiMLERLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞILIYORMU?

BU HUSUSLAR CAT GÜVENLİK OLARAK BİZİM TİTİZLİKLE TAKİP ETTİĞİMİZ HUSUSLARDIR.

GÜVENLİ BİR YAŞAM DİLERİZ.SAYGILARIMIZLA….

 

 

Özel Güvenlik Hizmeti İçin İlk Müracaat Dilekçe Örneği

DİLEKÇENİZİN EKLERİ:
1- YÖNETİM KURULU KARARI
2- İMZA SİRKÜLERİ
3- TİCARET SİCİL GAZETESİ

4- ÖZEL GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

Özel Güvenlik İzni Talep Formu

ÖRNEK DİLEKÇE VE BİLGİ FORMUNU İNDİRMEK İÇİN RESİMLERE TIKLAMANIZ YETERLİ OLACAKTIR.

ÖZEL GÜVENLİK İZNİ TALEP FORMU HAZIRLAMA REHBERİ

1-“KİŞİ, KURUM VEYA KURULUŞUN” bölümünde;

“Adı Soyadı / Unvanı” satırına;

 • Talepte bulunan gerçek kişi ise “Adı Soyadı” yazılacaktır.
 • Tüzel kişi adına talepte bulunuluyorsa, Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan “Unvanı” kısaltma kullanmadan tam olarak yazılacaktır. Ayrıca tüzel kişilik unvanının yanında özel güvenlik izin belgesine yazılması istenen “marka unvanı” da yazılacaktır.

Örnek: Müracaat eden tüzel kişilik unvanı ticaret sicil gazetesinde “Ahmet Yılmaz Sağlık Hizmetleri A.Ş.” iken özel güvenlik izin belgesine Yılmaz Hastanesi yazılacak ise bu durum “Ahmet Yılmaz Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Yılmaz Hastanesi)” şeklinde belirtilecektir.

“Adresi” satırına;

 • Bina ve tesis koruma izin taleplerinde görev alanı olarak belirlenmesi istenen yerin güncel adresi yazılacaktır. (Son bir ay içerisinde yetkili makamlardan alınmış güncel adresi gösterir belge eklenecektir)
 • Kişi koruma izni taleplerinde, müracaat şahsen yapılmış ise silahların muhafaza edileceği işyeri veya ikamet adresi, talep şahıs adına kurum, kuruluş veya şirketi tarafından yapılmış ise silahların muhafaza edileceği iş yeri adresi yazılacaktır.
 • Özel güvenlik şirketi ve eğitim kurumlarına ait taleplerde adres bölümüne faaliyet izin belgesinde yer alan adres yazılacaktır.

“Vergi Kimlik Numarası/ T.C. Kimlik Numarası” satırına;

 • Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarası,
 • Tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarası yazılacaktır.

“Sabit IP Numarası” satırına;

 • İzin talep eden kişi, kurum veya kuruluş adına kayıtlı sabit IP numarası yazılacaktır.

“Telefon Numarası” satırına;

 • Bina ve tesis koruma izin taleplerinde özel güvenlik izni talep edilen yerin,
 • Kişi koruma izni taleplerinde korunacak kişinin,
 • Özel güvenlik şirketi ve eğitim kurumlarına ait taleplerde ise eğitim kurumu ya da şirketin telefon numarası yazılacaktır.

“Kurumsal e-posta Adresi” satırına;

 • Bina ve tesis koruma izin taleplerinde özel güvenlik izni talep edilen yerin,
 • Kişi koruma izni taleplerinde korunacak kişinin,
 • Özel güvenlik şirketi ve eğitim kurumlarına ait taleplerde ise eğitim kurumu ya da şirketin kurumsal e-posta adresi yazılacaktır.

“Sektörü” satırında;

Bu bölümde sektöre göre tek işaretleme yapılacaktır.

Kişi koruma izni taleplerinde; şahsen müracaatlarda “özel” kutucuğu, talep şahıs adına kurum, kuruluş veya şirketi tarafından yapılmışsa kurum veya kuruluşun tüzel kişiliği esas alınarak işaretlenecektir.

“Sorumluluk Bölgesi” satırına;

            Sorumluluk bölgesi esasına göre Polis veya Jandarma kutucuğu işaretlenecektir.

Kişi koruma izni taleplerinde, müracaat şahsen yapılmışsa şahsın işyeri veya ikamet adresine, talep şahıs adına kurum, kuruluş veya şirketi tarafından yapılmışsa şahsın iş yeri adresine göre sorumluluk bölgesi işaretlenecektir. ( adres satırında yazılan adrese göre )

2- “KKKY” bölümünde;

KKKY; “Kişi, Kurum veya kuruluş Yetkilisi”ni ifade etmektedir.

“Adı Soyadı” satırına;

Özel güvenlik izni ile ilgili başvuruları yapma, özel güvenlik izni alınan yere özgü iş ve işlemleri yerine getirme, özel güvenlik birimlerinde bildirimleri yapma veya yaptırma ile kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen yükümlülüklerden sorumlu olarak, özel güvenlik izni verilen yerin/kişinin karar almaya yetkili organları ya da kişileri tarafından yetkilendirilmiş olan gerçek kişinin Adı Soyadı yazılacaktır.

“T.C. Kimlik Numarası” satırına;

KKKY’nin T.C. Kimlik Numarası yazılacaktır.

“Telefon Numarası” satırına;

KKKY’nin İş ve/veya Cep Telefon Numarası yazılacaktır.

“e-posta Adresi” satırına;

KKKY’nin e-posta Adresi yazılacaktır.

3- “TALEP” bölümünde;

“Türü” satırına;

 • Bina veya tesis koruma için izin talep edilmişse “Bina ve Tesis Koruma”,
 • Kişi koruma için izin talep edilmişse “Kişi Koruma
 • Para ve değerli eşya nakli ile ilgili bir talep yapılmışsa “Para ve Değerli Eşya Nakli
 • Yukarıda sayılanlar hariç şirket veya eğitim kurumuna silah tahsisi vb. konularda talep yapılmışsa “Diğer” bölümü işaretlenecektir. “Diğer” bölümü işaretlenmişse kısaca açıklama yapılacaktır.

“Konusu” satırına;

İlk defa özel güvenlik izni için müracaat edilmişse; sadece “İlk Müracaat” kutucuğu işaretlenecektir. İlk defa yapılacak müracaat dışındaki taleplerde, birden fazla işaretleme yapılabilecek olup, bu bölümde sayılmayan konular açıklama yapılmak suretiyle “Diğer” kutucuğunda belirtilecektir.

“Hizmet Yürütme Şekli” satırına;

 • Özel güvenlik hizmetleri özel güvenlik birimi kurmak suretiyle yürütülecekse; “Özel Güvenlik Birimi Kurmak Suretiyle”,
 • Özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınarak yürütülecekse; “Hizmet Satın Alma Yöntemiyle” işaretlenecektir.
 • Her iki yöntem birlikte yürütülecekse; her iki kutucuk da işaretlenecektir.

 “ÖGG  Sayısı” satırına;

Silahlı veya silahsız olarak talep edilen ÖGG sayısı yazılacaktır. Hem silahlı hem silahsız olarak istihdam sağlanacaksa her ikisi de işaretlenip talep edilen ÖGG sayıları ayrı ayrı belirtilecektir.

Hizmetin yürütme şekli, özel güvenlik birimi kurulup gerektiğinde hizmet satın alma olacak ise her iki yöntem için silahlı ve silahsız ÖGG talep sayıları ayrı ayrı doldurulacaktır.

“Silah Sayısı” satırına;

Özel güvenlik hizmetleri silahlı olarak yürütülecekse; talep edilen silah türü işaretlenip adedi altına yazılacaktır.

Özel güvenlik hizmetlerinde sıklıkla kullanılan MP-5 marka tabanca otomatik tabanca sütununda, av tüfeği dışındaki diğer tüfekler ise yivli tüfek sütununda değerlendirilecektir.

Silahla İlgili Açıklama” satırına;

Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılması planlanan silahın marka ve modeli ile ilgili bir talep varsa bu bölümde belirtilir.

“Görev Hayvanı Sayısı” satırına;

Özel güvenlik hizmetlerinde görev hayvanı kullanılacaksa; talep edilen hayvan işaretlenip adedi altına yazılacaktır.

“Cihaz ve Teçhizat” satırına;

Özel güvenlik görevlilerinin görev alanında ve süresince kullanacağı güvenlik sistem cihazları ve teçhizatı sayı belirtmeksizin kutucuklara işaretlenecektir. Tedariki ancak komisyonun iznine bağlı olan ( insansız hava aracı, elektromanyetik girişim sağlayan frekans karıştırıcı cihazlar gibi) cihaz veya teçhizat talep edilmesi halinde bunların sayılarına ilişkin husus “Diğer” kısmında açıklama yapmak suretiyle belirtilecektir.

Formla İlgili Diğer Hususlar:

 • İlk defa özel güvenlik izni taleplerinde ya da taşınma veya fiziki durum değişikliklerinde özel güvenlik izni talep edilen bina, tesis ve/veya alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarını da gösterir şekilde hazırlanmış kabataslak (basit) kroki ve kat planı talep formuna eklenecektir.
 • İzin talep edilen yerin adresinin güncel olduğunu gösterir belge talep formuna eklenecektir.
 • Talep formu kişi, kurum veya kuruluş yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

 

 

     DOLDURUP HAZIRLADIĞINIZ DİLEKÇE, BİLGİ FORMU, VE DİLEKÇE EKLERİNİ GÜVENLİK HİZMETİ ALACAĞINIZ YER POLİS BÖLGESİNDE İSE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE, JANDARMA BÖLGESİNDE İSE BAĞLI OLDUĞUNUZ JANDARMA ÖZEL GÜVENLİK ŞUBESİNE TESLİM EDİLMELİDİR . SİZE VERİLECEK OLAN DAVETLE ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYON TOPLANTISINA KATILIP MÜRACATINIZA VALİ OLURU VERİLDİKTEN SONRA ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ KURABİLİR VEYA ŞİRKETLERDEN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALMAYA BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

 

Web Tasarım